Žánr: Drama noir

Režie: Fritz Lang

Hrají: Edward G. Robinson, Joan Bennett, Dan Duryea, Margaret Lindsay, Rosalind Ivan, Jess Barker, Charles Kemper, Samuel S. Hinds, Vladimir Sokoloff a další

Zlo se může "stát" každému z nás. I poctivému bankovnímu úředníčkovi, který v koutku duše touží po umělecké dráze. Jednou potká svou skutečnou múzu, vezme do ruky štětec a začne malovat. A to je začátek jeho konce. Konce, kde místo lásky a uznání čeká osamění a bolest. Co se může skrývat za čarovnou tváří proradné femme fatale? Kam až dovede muže slepá láska? Jak nespravedlivý může být osud a jak nemožné je mu uniknout? Zlý sen se stává skutečností v mistrném psychologickém filmu noir. Obnažuje smutek života až na dřeň potřeby, která člověka vydá na scestí touhy, jež se míjí se skutečností.

   

Genre: Film Noir

Directed by: Fritz Lang

Cast: Edward G. Robinson, Joan Bennett, Dan Duryea, Margaret Lindsay, Rosalind Ivan, Jess Barker, Charles Kemper, Samuel S. Hinds, Vladimir Sokoloff

Anyone can encounter evil. Even a simple cashier that (secretly) dreams of a career in the arts. One day, he meets his true muse, grabs a brush and starts painting. And thats the beginning of his end. An end where, instead of love and recognition, only loneliness and pain wait. What can be hiding behind the charming face of the treacherous femme fatale? Where will blind love lead the man? How unjust can fate be and how impossible is it to escape it? A bad dream becomes a reality in this masterful psychological film noir. It reveals a deep sadness of life that leads a man astray and towards longings that do not reflect reality.

 
 
  © 2016 Jízda s.r.o..    |     © 2016 Tomicka.cz     |     Dotazy na info@visionsoflight.cz