Žánr: Sci-fi thriller

Režie: David Cronenberg

Hrají: James Woods, Sonja Smits, Deborah Harry, Peter Dvorsky, Jack Creley, Leslie Carlson, Julie Khaner, Reiner Schwartz, David Tsubôchi, Sam Malkin a další

Brutální vizuální sonda do problematiky vlivu médií na člověka. Násilí, obsese, sex, halucinace, sebezničení. Hledání smyslu. Políček do tváře realitě. Kontroverzní bezskrupulózní ředitel kabelové televize je fascinován vysíláním čehokoli perverzního. Ovšem jen do doby, než se falešná realita začne obracet proti němu samému. Vizuálně bohatý Videodrom provokuje k přemýšlení svými úvahami nad vzájemným prostoupením veřejné a osobní zkušenosti. Exkurze do říše bizarnosti, halucinací i přímočaré symboliky. Ze stokrát opakované teze, že vliv médií na lidskou duši má zhoubný charakter, dokáže vyrobit šokující výpravu po lidské mysli požírané vlastními zhoubnými nádory. I v sestříhané podobě jde o jeden z nejvýstřednějších a nejneobvyklejších snímků vzniklých v období nezávislého filmu 80. let na půdě Hollywoodu. Zavřete oči, přicházím!

   

Genre: Sci-fi Thriller

Directed by: David Cronenberg

Cast: James Woods, Sonja Smits, Deborah Harry, Peter Dvorsky, Jack Creley, Leslie Carlson, Julie Khaner, Reiner Schwartz, David Tsubôchi, Sam Malkin

A brutal look into the problems of the medias influence on oneperson. Violence, obsession, sex, hallucinations and self-destruction. The search for meaning. A slap in the face of reality. A controversial and unscrupulous cable channel, CEO, is fascinated by broadcasting anything perverse–but only until the fake reality turns against him. Rich in imagery, Videodrome examines the connections between public and private experience. An excursion into the land of the bizarre and hallucinatory, but not without straightforward symbolism. From thefrequently repeated thesis that the medias influence on the human soul is negative, the film manufactures a shocking trip into a human psyche devoured by its own tumours. Even in its edited form, it is one of the most eccentric and unusual independent films created in 1980s Hollywood.

 
 
  © 2016 Jízda s.r.o..    |     © 2016 Tomicka.cz     |     Dotazy na info@visionsoflight.cz