Žánr: Hudební dokument

Režie: Albert Maysles, David Maysles, Charlotte Zwerin

Hrají: Mick Jagger, Keith Richards, Tina Turner, Jerry Garcia, Grace Slick, Charlie Watts, Bill Wyman, Bob Weir, Mick Taylor, Michael Shrieve

Nejprovokativnější dílo žánru Direct Cinema. Film s excelentním hudebním obsahem má zároveň jasné společenské sdělení o konci liberálních 60. let a relativitě jejich duchovního dědictví. Festival v Altamontu a jeho hvězdy – Santana, Jefferson Airplane, Grateful Dead a hlavně Rolling Stones! Právě při jejich koncertu dochází k brutálnímu násilí a vraždě. Dokumentární formou zachycené negativní naladění místních obyvatel vůči celé akci (později přejmenované na anti-Wodstoock), nezvládnutá organizace a divoký průběh, jehož výsledkem byli čtyři mrtví diváci, z nich jeden doslova zavražděn členy Pekelných andělů původně najatých skupinou jako "bezpečnostní" ochranka. Den, kdy zemřela Love Generation. Za tónů Sympathy for the Devil.

   

Genre: Music Documentary

Directed by: Albert Maysles, David Maysles, Charlotte Zwerin

Stars: Mick Jagger, Keith Richards, Tina Turner, Jerry Garcia, Grace Slick, Charlie Watts, Bill Wyman, Bob Weir, Mick Taylor, Michael Shrieve

The most provocative work of the Direct Cinema genre. A film with excellent musical content that, at the same time, has a clear message about the end of the liberal 1960s, and about the relativity of its spiritual heritage. Altamont Music Festival and its stars. Santana, Jefferson Airplane, Grateful Dead, and the headliner–the Rolling Stones! Its their concert where the brutal violence and murder take place. The documentary captures the negative feelings local residents had towards the whole event (which was later renamed Anti-Woodstock), the mismanaged organization and the overwhelming chaos that resulted in four dead audience members, one of them murdered by members of the Hells Angels, who had been hired by The Rolling Stones as security guards. The day when the Love Generation died to the tune of Sympathy for The Devil.

 
 
  © 2016 Jízda s.r.o..    |     © 2016 Tomicka.cz     |     Dotazy na info@visionsoflight.cz