Vážení přátelé,

jsem rád, že Vás mohu již podesáté pozvat na filmovou přehlídku Visions of Light, kterou pořádáme ve dnech 10.–12. 11. 2016 v kině Art.

Vzhledem k tomu, že se jedná o jubilejní ročník, není asi překvapivé, že jsme se rozhodli připravit jej jako retrospektivu filmů, které měly v minulých letech u diváků největší ohlas. Na minulých přehlídkách bylo promítnuto bezmála 100 snímků, proto výběr nebyl jednoduchý, ale věřím, že výsledek bude stát za to. Dramaturgie Visions of Light vždy důsledně sledovala linku filmovosti; chtěli jsme, aby filmy, které divák uvidí, se mu vryly do paměti obrazem, svou vizuální výjimečností. Nikoli však – a to je důležité – na úkor kvalitního obsahu. Režiséři z výběru výběrů :), jako Alfred Hitchock, Fritz Lang, Werner Herzog, David Cronenberg nebo Jonathan Demme, jsou toho zárukou stejně jako herci Klaus Kinski, Lee Marvin, James Woods, hudební skupiny Rolling Stones a Talking Heads.

Prvotní myšlenkou, s níž jsme s kamarádem Duncanem Hendym přehlídku v minulosti koncipovali, bylo uvést filmy, které česká distribuce (ať filmová nebo televizní) pomíjela, přičemž se jednalo o snímky ve světě označované slovem ikonické. Vědomě nezamýšlené, ale nakonec v toku času nepřeslechnutelné se ukázalo to, za co nás diváci často chválili, co oceňovali, a téměř objednávali na každý další ročník – v paměti mně utkvěla charakteristika inteligentní úlet. Neumím to přesně posoudit, úlet jsme jako princip výběru neměli, slovo inteligence nepadlo nikdy a koneckonců pořádání naší filmové přehlídky považuji za konvenční záležitost. Teď to ale při pohledu zpět zmiňuji v momentě, kdy vás chci pozvat na the best of z minulých 9 let Visions of Light.

Vedle skvělých filmů nebudou na VOL'16 samozřejmě chybět doplňkové, ale důležité body programu: lektorské úvody, výstava plakátů z galerie Terryho ponožky, belgická čokoláda a ochutnávka francouzských vín.

Jste srdečně zváni.

Petr Šoupal.

   

Dear friends,

I am pleased to invite you to the tenth Visions of Light film festival, which is held from November 10-12, 2016 in Kino Art.

Since this is a jubilee year, it is probably not surprising that we have decided on a retrospective of the films that have, in recent years, met with the greatest response from the audience. In previous festivals, we screened nearly 100 films, so the choice was not easy, but I believe that the result is worth it. Visions of Light's programming has always ensured we show films whose exceptional visual imagery will imprint itself in the audience's memory. But not¬–and this is important–at the expense of the quality of the content. Directors from 'the best of the best', such as Alfred Hitchcock, Fritz Lang, Werner Herzog, David Cronenberg and Jonathan Demme, are a guarantee of this, as well as the actors Klaus Kinski, Lee Marvin and James Woods, and the music of the Rolling Stones and Talking Heads.

The initial idea, which was conceived with an old friend Duncan Hendy in the past, was to put on films that Czech distribution (either film or television) had passed by, but that were, in many places in the world, regarded as iconic. Although not consciously intended, it eventually became clear that what our audience often praised, appreciated and expected each year was something once described by somebody as intelligent quirkiness. I cannot judge this accurately as we never used quirkiness as a principle for selection and the word intelligence was never mentioned. After all, I consider organizing our film festival a conventional affair. But looking back now, I wanted to mention this while inviting you to the best of the past nine years of the Visions of Light festival.

Besides the great movies, VOL'16 will, of course, offer additional, yet important, events: introductory talks, an exhibition of posters from the Terry's Socks gallery, Belgian chocolates and the tasting of French wines.

You are cordially invited!

Petr Šoupal.

 
                 
 
 
  © 2016 Jízda s.r.o..    |     © 2016 Tomicka.cz     |     Dotazy na info@visionsoflight.cz